Cours Theta Network (THETA) en euro

1 THETA = 1.20€
Variation % - 1h -0.43%
Variation % - 24h 4.05%
Variation % - 7j -5.88%
Market cap 1,195,429,012.89€