Cours Nano (NANO) en euro

1 NANO = 3.05€
Variation € - 24h +0.22€
Variation % - 1h +1.48%
Variation % - 24h +6.12%
Variation % - 7j +44.11%
Market cap 405,829,856.66€