Cours FLOKI (FLOKI) en euro

1 FLOKI = 0.000143€
Variation % - 1h 0.76%
Variation % - 24h -10.93%
Variation % - 7j -20.74%
Market cap 1,368,927,388.84€