Cours THETA (THETA) en euro

1 THETA = 8.24€
Variation % - 1h 1.40%
Variation % - 24h 9.06%
Variation % - 7j -3.15%
Market cap 8,237,497,504.81€